Skupiny zbraní

Skupina Hlavní účel Věk Výhody Nevýhody
A Sběratelství 21+ • Možnost držet nestřelbyschopné zbraně • Oprávnění držet jen minimální množství střeliva
B Sport 18+
(15+)
• Oprávnění přebíjet náboje
C Lov 18+
(16+)
• Oprávnění lovit (při splnění dalších zákonných podmínek)
• Oprávnění přebíjet náboje
D Zaměstnání 21+
(18+)
• Nutná podmínka pro některá zaměstnání • Častější zdravotní prohlídky
E Osobní ochrana 21+ • Oprávnění nosit (nabitou) zbraň • Nákup střeliva jen do držených zbraní

Skupiny zbrojního průkazu

 

 • Skupina Apro sběratelské účely

 

 • Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

 

 • Skupina Bpro sportovní účely

 

 

 • opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.

 

 

 • Skupina Cpro lovecké účely
  • opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov.

 

 

 • Skupina Dpro výkon zaměstnání nebo povolání

 

 • je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k držení či nošení zbraně zaměstnavatele při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). DržitelZP skupiny D je povinen absolvovat, každých pět let zdravotní prohlídku.

 

 • Skupina Epro ochranu života, zdraví nebo majetku

 

 • opravňuje ke skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střelivapouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). Pro vlastní potřebu smí střelivo také přebíjet.